Publiczne Gimnazjum nr 5
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Henryka Sienkiewicza